musí se vztyčit opěrné sloupky

musí se vztyčit opěrné sloupky